Nieuws

Zorgpremie 2019 fors hoger.

11 Oct,2018Door Adviesunie

Volgens bronnen rond het kabinet gaan we volgend jaar zo’n €10 per maand meer betalen aan de zorgpremie. Dat komt onder andere door de groeiende zorgkosten, de hogere lonen in de zorg en het gelijkblijvende eigen risico.

Zorgpremie tientje duurder

Volgens de bronnen zou het kabinet voor 2019 uitgaan van een gemiddelde jaarpremie van €1432 voor de basisverzekering: per jaar €124 meer. Dit is een stijging van €10,33 per maand.

Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars die de premies van zorgverzekeringen bepalen. Door bijvoorbeeld het inzetten van reserves kunnen zorgverzekeraars een stijging van de premie beperken. De verwachting is dat DSW, net als eerdere jaren, eind september als eerste verzekeraar met de premie naar buiten komt. Uiterlijk 12 november moeten alle verzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Al eerder lieten CZ en Achmea doorschemeren rekening te houden met premieverhogingen.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico zal in 2019 niet stijgen, en is €385, net als in 2018. In het regeerakkoord staat dat het eigen risico de hele kabinetsperiode gelijk zal blijven. De stijging van de zorgpremie was binnen het regeerakkoord al aangekondigd: 'Het niet verhogen van het eigen risico leidt, gegeven de financieringssystematiek in de Zvw (Zorgverzekeringswet), tot hogere zorgpremies.'